textTOP
Poštovane kolege,
diplomirani veterinari i doktori veterinarske medicine imaju pravo i obavezu stručnog usavršavanja u cilju sticanja stručnih znanja učešćem na kursevima, seminarima, simpozijumima, kongresima i drugim stručnim i naučnim skupovima i drugim vrstama stručnog usavršavanja iz djelokruga svog rada, kao i obavezu da kontinuirano prati i usvaja savremena znanja. Učešćem u radu istih stiču uslove za produženje licence.


Hrvatska Veterinarska komora, Veterinarski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski Veterinarski Institut
Pozivaju vas na znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Od 26. do 29. Novembra 2023. u Osijeku


Program simpozijuma Beograd 25. i 26. septembar 2020 godine


Višegracka grupa (Igalo 2021)

Posebno smo ponosni na sastanak Višegracke grupe u organizaciji VKCG koji je održan od 10 do 12.07.2021 godine u Igalu. Višegradska grupa u veterini (Višegrad VET+) okuplja Veterinarske komore Albanije, Austrije, Bavarske (Njemačka), Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke Republike, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Slovačke, Slovenije, Srbije, Makedonije, Rumunije. Grupa nakon usaglašavanja zemalja članica po bitnim pitanjima za struku u regionu, zajednički nastupa i štiti interes grupacije i zemlje pojedinačno.

Veterinarski dani 2012
Kompletan izvještaj možete pročitati na linku:

Višegracka grupa (Igalo 2021)
Višegracka grupa 2021

Veterinarski Dani


IZDVAJAMO:

Seminar "Veterinarski dani 2019"

Tokom 2019. godine, već 11 godina zaredom, u organizaciji Veterinarske komore i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, održano je savetovanje veterinara „Veterinarski dani 2019”. Na savetovanju je obrađene tema koje su prepoznate kao značajne za dalje usavršavanje veterinara kao i za aktuelni trenutke u humanoj i veterinarskoj medicini. Ukupno je tokom trajanja savjetovanja obrađeno je jedanajest tema iz oblasti veterinarstva i bezbjednosti hrane .
Ovaj seminar je medijski propraćen tako da su predavaći imali zanačajna izlaganja na Crnogorskim televizijama
Ovaj seminar je osoben i po učešcu predavača iz zemalja EU njihovo učešce je produkt dobre saradnje koju naša Komora ima sa FVE...

Kompletan izvještaj možete pročitati na linku: Veterinarski Dani 2019

Veterinarski dani 2019

Veterinarski dani 2019

Veterinarski dani 2019

Veterinarski dani 2019

<br />

IZDVAJAMO:

Veterinarski dani 2014

U Plavu su 4 i 5 septembra održani šesti „Veterinarski dani“ u organizaciji Veterinarske komore Crne Gore suorganizatori su bili MPRR i Veterinarska uprava CG, generalni sponzor seminar je bio MI „Mesopromet „ Bijelo Polje. Dvodnevni seminar je otvorio predsjednik VK CG dr Ratko Ralević Otvaranju seminara su prisustvovali prestavnik lokalne samouprave so Plav i predsjednik opštine Berane. Posebno zaovoljstvo nam je što smo ugostili dekana Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu prof. dr Vlada Todorovića, dekana veterinarskog fkulteta u Sarajevu prof. dr Nihada Fejzića , predsjednika Veterinarske komore Kosova Turhan Nilu dvm. Predavači na seminaru su bili istaknuti profesori veterinarskih fakulteta iz Beograda, Sarajeva i kolege iz Agencije za bezbjednost hrane Makedonije. Predavači na seminaru su bili i članovi VK CG . Seminar je održan uz veliku posjećenost članova VK CG u prijatnom ambijentu Komnenovog etno sela u hotelu „Kula Damjanova“


veterinarski dani 2014

veterinarski dani 2014

veterinarski dani 2014
veterinarski dani 2014

veterinarski dani 2014

veterinarski dani 2014

veterinarski dani 2014

veterinarski dani 2014

IZDVAJAMO:

Časopis Zdravlje životinja

Kao dio aktivnosti u maju 2021godine je Udruženje veterinara praktičara Srbije, došlo u posjetu VKCG, da bi tom prilikom poklonilo 150kom prvog broja časopisa Zdravlje životinja
Veterinarska komora Crne Gore je dio tima koji je učestvovao u izradi ovog časopisa.

Časopis koji je bio donacija je distribuiran svim veterinarima u Crnoj Gori...

Kompletan izvještaj možete pročitati na linku: Časopis Zdravlje Životinja
Časopis Zdravlje životinja
Časopis Zdravlje životinja
Časopis Zdravlje životinja