textTOP
Poštovane kolege,
diplomirani veterinari i doktori veterinarske medicine imaju pravo i obavezu stručnog usavršavanja u cilju sticanja stručnih znanja učešćem na kursevima, seminarima, simpozijumima, kongresima i drugim stručnim i naučnim skupovima i drugim vrstama stručnog usavršavanja iz djelokruga svog rada, kao i obavezu da kontinuirano prati i usvaja savremena znanja. Učešćem u radu istih stiču uslove za produženje licence.


Program simpozijuma Beograd 25. i 26. septembar 2020 godine


Veterinarski DaniIZDVAJAMO:

Veterinarski dani 2014

U Plavu su 4 i 5 septembra održani šesti „Veterinarski dani“ u organizaciji Veterinarske komore Crne Gore suorganizatori su bili MPRR i Veterinarska uprava CG, generalni sponzor seminar je bio MI „Mesopromet „ Bijelo Polje. Dvodnevni seminar je otvorio predsjednik VK CG dr Ratko Ralević Otvaranju seminara su prisustvovali prestavnik lokalne samouprave so Plav i predsjednik opštine Berane. Posebno zaovoljstvo nam je što smo ugostili dekana Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu prof. dr Vlada Todorovića, dekana veterinarskog fkulteta u Sarajevu prof. dr Nihada Fejzića , predsjednika Veterinarske komore Kosova Turhan Nilu dvm. Predavači na seminaru su bili istaknuti profesori veterinarskih fakulteta iz Beograda, Sarajeva i kolege iz Agencije za bezbjednost hrane Makedonije. Predavači na seminaru su bili i članovi VK CG . Seminar je održan uz veliku posjećenost članova VK CG u prijatnom ambijentu Komnenovog etno sela u hotelu „Kula Damjanova“


veterinarski dani 2014

veterinarski dani 2014

veterinarski dani 2014
veterinarski dani 2014

veterinarski dani 2014

veterinarski dani 2014

veterinarski dani 2014

veterinarski dani 2014