textTOP
Članstvo u komori je obavezno za sve diplomirane veterinare, odnosno doktore veterinarske medicine koji obavljaju veterinarsku djelatnost na teritoriji Crne Gore.

Članstvo se stiče na osnovu ličnog zahtjeva uz koji se prilaže ovjerena fotokopija diplome i lične karte. Svaku eventualnu promjenu koja se odnosi na osnovne podatke treba uredno prijaviti dostavljanjem popunjenog obrasca o promjeni podataka.

Visina članarine za članstvo u Veterinarskoj Komori Crne Gore na godišnjem nivou iznosi 50 € za svakog člana Komore.

Uplata se vrši na žiro-račun Komore kod
Prve Banke Crne Gore 535-7866-52, ili kod
Crnogorske Komercijalne Banke 510-25895-52.

Hvala
Zahtjev za učlanjenje
ovdje možete preuzeti
Zahtjev za učlanjenje u VKCG
Obavještenje o promjeni podataka
ovdje možete preuzeti
Obavještenje o promjeni podataka