COVID
Međunarodna organizacija za zdravlje životinja i Svjetska veterinarska asocijacija, u svjetlu pandemije COVID 19, zajedno su pripremili odgovore na najčešće postavljena pitanja u odnosu na uticaj COVID-19 virusa na životinje i veterinarsku djelatnost.

Pitanja i odgovore možete preuzeti ovdje:

Odluku o utvrđivanju kriterijuma
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI - COVID-19


Više informacija možete naći na sajtu Svjetske federacije veterinara:
www.worldvet.org/

sajtu Evropske federacije veterinara:
www.fve.org/covid-19-faqs

i sajtu OIE-a:
www.oie.int
COVID-19